• Zdrowy Świdnik
 • Wirtualny spacer po Strefie Historii
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Idzie sobie Grześ...
 • rodzinka
 • Repertuar
 • Schronisko w Krzesimowie
 • Slajd Wirtualny Spacer
 • SH
 • Załatw sprawę w Urzędzie

Gospodarka odpadami - co i gdzie wrzucać

Co i gdzie wrzucać ?

Jakie mamy frakcje odpadów ?

Na terenie Gminy Miejskiej Świdnik właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne typu PET,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odpady zielone,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony.

Pozostałe odpady komunalne, których nie można rozdzielić na powyższe frakcje uznawane są jako odpady niesegregowane (zmieszane).

Segregujesz - zyskujesz !

CO I GDZIE WRZUCAMY ?

 • Opakowania z papieru i tektury, gazety, książki, zeszyty, papier, kartony, pudełka należy wrzucać do pojemnika (worka) w kolorze niebieskim.
 • Odpady opakowaniowe typu PET wrzucamy do pojemnika (worka) w kolorze żółtym.
 • Butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania należy wrzucać do pojemnika (worka) w kolorze zielonym.
 • Opakowania wielomateriałowe - opakowania kartonowe po napojach i sokach, opakowania kartonowe po mleku i po płynnej żywności.
 • Odpady ogrodowe np. ścięta trawa, chwasty, liście, ścięte gałęzie z drzew, krzewów i żywopłotów należy wrzucać do pojemnika (worka) w kolorze brązowym.
 • Puszki aluminiowe po napojach, puszki z blachy stalowej, naczynia do gotowania, metalowe narzędzia, rury, druty i drobny złom, folię aluminiową, pokrywki ze słoików, kapsle z butelek oraz metalowe nakrętki należy wrzucać do pojemnika (worka) w kolorze szarym.
 • Odpady nie ujęte w segregacji należy wrzucać do pojemnika w kolorze czarnym

CO Z INNYMI ODPADAMI ?

 • Odpady zielone należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem.
 • Przeterminowane leki należy oddać do aptek, (Vita Centrum, Wyszyńskiego 17 oraz Apteka "Słoneczko", Racławicka 1 w których znajdują się specjalnie na ten cel przeznaczone pojemniki.
 • Chemikalia należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub samodzielne dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki których lokalizację można zobaczyć tutaj.
 • Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub samodzielnie dostarczyć do pojemnika znajdującego się w Urzędzie Miasta Świdnik.
 • Zużyte akumulatory ołowiowe należy gromadzić osobno lub samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki przy ul. Żwirki i Wigury 49.
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem.
 • Zużyte opony należy gromadzić osobno i przekazywać zgodnie z harmonogramem lub samodzielne dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki przy ul. Żwirki i Wigury 49.
[ Powrót do menu ]
 • mural-4
 • DSC_0643
 • DSC_0617
 • mural-2
 • DSC_0586
 • DSC_0622
 • DSC_0600
 • dsc_0586
 • mural-3
 • DSC_0603
 • dsc_0036